Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση δέκα εκ των σημαντικότερων έντυπων εκδόσεων του ΙΘ΄ αιώνος.

Καταχωρίζονται εδώ δεδομένα που προέκυψαν από την ομότιτλη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία του Νικολάου Ταπραντζή1, μία εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη.

Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, ο συγγραφέας αποπειράται να δημιουργήσει ένα αρχικό ψηφιακό εντευκτήριο για κάθε φιλόμουσο ερευνητή, μουσικολόγο ή ιεροψάλτη, ώστε να εξασφαλίζεται ευχερέστατη πρόσβαση σε δέκα εκ των σημαντικότερων εντύπων εκδόσεων της Βυζαντινής Μουσικής, με πλήρη τεκμηρίωση, αποδελτίωση και λημματογράφηση του περιεχομένου τους. Οι εν λόγω εκδόσεις είναι οι εξής:

Σε περιβάλλον ανάγνωσης ηλεκτρονικών αρχείων (υπολογιστής, tablet, κινητές συσκευές), προσπελάζοντας το κάθε αρχείο (.pdf), παρέχεται στους ενδιαφερόμενους, εφόσον αναζητήσουν και βρουν οποιαδήποτε σύνθεση/μελοποιό/υμνογράφημα, κ.α., η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεση ανακατεύθυνση στην πρωτογενή μουσική πηγή (μέσω του ψηφιοποιημένου αρχείου), δρομολογώντας τον δείκτη του ποντικιού επί της συγκεκριμένης αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, δίδεται η αμεσότητα ανάδρασης και η απεικόνιση της εκάστοτε αναζήτησης, πάντοτε προς το κοινό όφελος της γνώσης και του διαμοιρασμού της πληροφορίας μεταξύ της μουσικολογικής κοινότητας.

  1. Η εργασία είναι αναρτημένη στην ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Πέργαμος” και είναι προσπελάσιμη μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής διεύθυνσης: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/3280345 ↩︎