Δραστηριότητες

Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση δέκα εκ των σημαντικότερων έντυπων εκδόσεων του ΙΘ΄ αιώνος.

Καταχωρίζονται εδώ δεδομένα που προέκυψαν από την ομότιτλη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία του Νικολάου Ταπραντζή, μία εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη. Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, ο συγγραφέας αποπειράται να δημιουργήσει… Continue reading

Χορός Ψαλτών: “Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”

Χορός ψαλτών «Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης» Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης: χορός ψαλτών που ιδρύθηκε το έτος 1983 από τον Γρηγόριο Στάθη, την ευθύνη, διδασκαλία και διεύθυνση του οποίου ανέλαβε από το έτος 2004 και εξής ο Αχιλλέας Χαλδαιάκης. Είναι πλέον ένα πολύ γνωστό διεθνώς καλλιτεχνικό σχήμα, που έχει μέχρι τώρα πραγματοποιήσει περισσότερες από… Continue reading

Περιοδικό: Ανατολής το Περιήχημα

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΗΧΗΜΑ Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών εκφράζει την ολόθυμη ευαρέσκεια και τον δίκαιο έπαινο για την άρτια ετοιμασία, την καλαίσθητη εμφάνιση και κυρίως το μουσικολογικά ενδιαφέρον περιεχόμενο του πρώτου τεύχους του περιοδικού Ανατολής το Περιήχημα, εγχειρήματος στο οποίο ενεργά μετέχουν (ως συντάκτες και επιμελητές και εκδότες) μέλη του… Continue reading