Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση δέκα εκ των σημαντικότερων έντυπων εκδόσεων του ΙΘ΄ αιώνος.

Καταχωρίζονται εδώ δεδομένα που προέκυψαν από την ομότιτλη Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία του Νικολάου Ταπραντζή, μία εργασία που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Μουσικολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη. Μέσω της συγκεκριμένης εργασίας, ο συγγραφέας αποπειράται να δημιουργήσει… Continue reading